SRT - Spiritual Response Therapy

Úvodní strana » Terapie » SRT - Spiritual Response Therapy
Úvodní strana » Terapie » SRT - Spiritual Response Therapy

"Většinu našich problémů, fyzických nebo duševních nezpůsobují přímo zážitky a zkušenosti, s kterými se za dobu své existence střetáváme, ale nahromaděná disharmonická energie, kterou jsme si v době jejich prožívání vytvořili a v sobě uložili. Chceme-li mít bohatší a harmoničtější život je nesmírně důležité se těchto negativních energií zbavit."

 

Máte někde pocit, že se váš život točí stále v kruhu? Že opakujete stále stejné chyby, do života vám vstupují stejní lidé, partneři, přátelé? Zdravotní problémy se po letech stále vracejí nebo neodcházejí?

SRT - Spiritual Response Therapy (Terapie duchovní odezvy) je odlišná od obvyklých postupů, jedná se o přímou duchovní léčbu založenou na zkoumání a odstranění negativních programů, disharmonických energií a bloků, které dlouhodobě ovlivňují váš život, ale i opomíjených nebo dosud nepochopených výzev, které jste si do života přinesli a dosud nerealizovali.

Možnosti využití SRT

SRT je možné využít k řešení mnoha problémů, které vás dlouhodobě trápí. Mohou to být letité strachy, bezdůvodné obavy, návaly paniky, partnerské problémy, ekzémy, alergie, opakující se onemocnění, ale také bloky na úrovni praktických životních situací, včetně ryze materiálních otázek, týkající se například vašeho pracovního zařazení, neutěšené finanční situace a mnoho dalších. Pochopitelně, že technika sama nepřinese přímou materiální změnu ve vašem životě, ale pomůže odstranit blok, kterým si sami, byť nevědomě, svou situaci můžete způsobovat.

canstockphoto21395356_obraz.jpg

To samé se může týkat partnerských vztahů, kdy můžete zažívat opakované zklamání a rozchody s pocitem, že se základní schéma těchto vztahů stále opakuje. Metoda odstraňuje bloky ve vás, kterými si možné životní příležitosti doslova odháníte z cesty. Řeší deprese, migrény, ztráty vitality. Pracuje na duševní a duchovní úrovni a je zaměřena na i většinu psychosomatických problémů, které vás mohou trápit.  

 

Další možnou pomocí je odstranění negativních energií, které pociťujete ke konkrétním osobám z vašeho okolí, rodina, příbuzní, vztahy na pracovišti, přátelé. Nejenom že tyto vztahy z vaší strany může očistit, ale může vás dále vést i k možné cestě pro odpuštění jim nebo sobě, kterého vlastními silami nebo jinými metodami velice těžko dosahujete. Celý proces nevede jenom k duševní úlevě, ale může se promítat i v postupném odeznívání dlouhodobých bolestí a potíží fyzického těla, které bývá velice často prvním signalizačním panelem dlouhodobého trápení na úrovni vaší duše.

shutterstock_556754704.jpg

Technikou je možné rovněž "odvést" cizí entity z vašeho osobního duchovního prostoru nebo z vašich domovů, které se rovněž mohou aktivně podílet na vašem špatném fyzickém nebo psychickém stavu, pocitů dlouhodobé ztráty energie, nenadálých změn chování a mnoha jiných problémů.

SRT je jedna z úžasných cest, jak se zbavit letitých bloků a jiných omezení, které jsme si v průběhu života, ale i v minulých životech k sobě„přibalili“. Na vědomé úrovni většinou nejsme schopni se těchto omezení účinně zbavit. S metodou SRT je to možné.

Na tuto techniku dále navazuje její "nadstavba" Spiritual Restucturing zabývající se přímo problémy fyzického těla.