Více o SpR

V úvodu naší schůzky si probereme společně vaše současné zdravotní, případně psychické problémy, kvůli kterým jste mě vyhledali a i důležité události vašeho života, které mohou mít vztah k vašim zdravotním obtížím.motyl.jpg

Po tomto rozhovoru vás seznámím s průběhem terapie, abyste měli představu o každém kroku, který bude v jejím průběhu následovat.

 

SpR se provádí dotykem, nebo bez doteku na lůžku. Doba trvání terapie se pohybuje kolem 60-90 minut. Po úvodním několikaminutovém relaxačním zklidnění je zahájena terapie. V jejím průběhu se na vybraných místech povrchu těla nebo nad jeho povrchem provádí speciální korekce. Tato místa většinou nemusí odpovídat těm místům, které jsou vámi označena jako bolestivá. Korekcemi se rozumí nebolestivé poklepy.

 

Po celou dobu terapie se nacházíte v relaxačním uvolněném stavu. Po jejím ukončení zůstáváte ještě několik minut na lehátku v klidu, než je terapie ukončena.