Více o terapii

Úvodní strana » Terapie » Regresní terapie » Více o terapii
Úvodní strana » Terapie » Regresní terapie » Více o terapii

Ve stavu hlubokého meditačního zklidnění, kdy se potlačí vědomá složka a posílí podvědomá, do kterého v úvodu terapie za pomocí terapeuta vstoupíte, je možné si začít vybavovat nejenom běžné vzpomínky na nedávné události, ale postupně vstupujete hlouběji do vašeho podvědomí a začínáte si vybavovat a prožívat události, které si již obyčejně nepamatujete. Vybavování probíhá s překvapivou přesností a detaily, jste schopni se vrátit do událostí a okamžiků vaší minulosti, které prožijete, kde se můžete mimo jiné setkat se všemi, kdo se v té době kolem vás pohybovali, víte, co v té době říkali, jak se chovali a současně začínáte rozumět jejich pocitům a emocím, které v té doby v sobě zažívali.

Takto se postupuje stále hlouběji do minulosti a hledá se zdroj vašeho současného problému, bolesti, psychické nepohody apod., která vás trápí. V tomto stavu jste schopni tuto událost opětovně prožít, ale mnohem hlouběji a s větším rozpětím pochopení pro všechny další události, souvislosti, vztahy, emoce a důvody jednání jiných zúčastněných, které jste v té době, při fyzickém požití události v minulosti, nemohli chápat a ani postřehnout.

Můžete si položit otázku, jaký je význam znovuprožití dávné události a jak dochází k procesu léčení? Různé traumatické zážitky z minulosti, prožívání těžkých životních období, nemocí, úrazů, poranění duše, vztahových problémů mohou způsobovat, že pokud se v současném životě ocitnete ve stejné nebo podobné situaci, projeví se fyzická nebo psychická bolest velmi podobná dávné události, která nemusí mít v současnosti zjevnou příčinu. Aktivuje se tzv. spouštěč. Vzpomínka na konkrétní událost a váš prožitek v dávné minulosti v podvědomí aktivuje opět stejnou nebo podobnou bolest na těle nebo ve vaší duši. Vzhledem k tomu, že si často na úrovni vědomí nespojíte tuto událost se začátkem akutní a později chronické fyzické nebo psychické bolesti, její zdroj se těžko odhaluje.

Výhody terapie

Regresní terapie nemá hranice v cestě zpět, často se klient může dostat do prožitků ve svých minulých životech. Na tom je tato terapie založena. Nemusíte na minulé životy, reinkarnaci věřit, ale i tak je terapie velmi účinná.

Velká výhoda této terapie spočívá i v tom, že terapeut se vám nesnaží dávat přímé rady do života, jak řešit složitá období, jak zmírnit vaše bolesti, ale hledá odpovědi na vaše problémy společně s vámi návštěvou minulosti, jejím znovuprožitím a zpětných pochopením a vy sami, s jeho pomocí, nacházíte sílu současný problém řešit a také vyřešit.

Terapeut je vaším průvodcem na této cestě. Pokud vám někdo jiný bude radit, kudy vede další cesta vaším životem, tak nemusíte věřit. Když tuto cestu ale najdete sami v sobě, byť s pomocí někoho jiného, tak se po ní vydáte. Protože to bude vaše cesta.

K čemu při terapii dochází

Při regresi dochází k znovuprožití traumatu nebo problému a může to být často i se všemi doprovodnými emocemi a pocity, které jste v té době prožívali. Cílem terapie je pochopit a zpracovat tyto události, které jsou ve vás trvale uloženy a při běžném životě připomínány nežádoucími reakcemi, ať už v oblasti fyzické či psychické. Nedochází však k jejich vymazání, ale k jejich přeformulování, tzn., že se nemění událost z minulosti uložená ve vaší paměti ale vaše reakce na podobnou situaci v současnosti. Odstraní se emoční zátěž nesená společně s těmito vzpomínkami a při případném setkání se s podobnou situací již nevyvolává fyzickou nebo psychickou reakci, jako tomu bylo doposud.

Reakce vašeho organizmu na tyto událostí se začnou měnit – fyzické bolesti ustupují, události a lidé, kteří vás dříve zneklidňovali a dráždili, se nyní mohou jevit v jiném světle a z odlišné perspektivy. Stáváte se trpělivějšími a chápavějšími. Rozvíjí se váš smysl pro vnitřní mír a klid. Překážky ve svém životě teď posuzujete jako příležitosti k učení, odrazové můstky k další cestě. Prožitky získané prostřednictvím regrese vám mohou umožnit odlišné vhledy na život jako takový, vaše směřování, cíle, dosavadní postoje a mohou pomoci zvolit novou cestu životem.

Regrese vynáší na povrch vzpomínky, které boří zdi bránící vám vidět přítomnou chvíli. Vzpomínky, které mění váš dosavadní pohled na život a svou úlohu v něm. Výsledkem terapie by mě být stav, ve kterém již nebudete muset stále přemýšlet o minulosti ani se obávat budoucnosti. Máte svobodu existovat plně v současnosti, teď a tady, protože pouze v ní můžete zažívat radost.