Více o terapii

Úvodní strana » Terapie » Regresní terapie » Více o terapii
Úvodní strana » Terapie » Regresní terapie » Více o terapii

Ve stavu relaxačního zklidnění, kdy se potlačí vědomá složka a posílí podvědomá, do kterého v úvodu terapie za pomocí terapeuta vstoupíte, je možné si začít vybavovat nejenom běžné vzpomínky na nedávné období vašeho života, ale i události, které si již obyčejně nepamatujete. Cesta zpět je cílená na možné zdroje problémů. Vybavování probíhá s překvapivou přesností a detaily, událost sledujete více z nadhledu a do hloubky,  jako film s možností jeho opakování a lepšího pochopení.

Takto se postupuje stále hlouběji do minulosti a hledá se zdroj vašeho současného problému, bolesti, psychické nepohody apod., která vás trápí. V tomto stavu jste schopni tuto událost opětovně prožít, ale mnohem hlouběji a s větším rozpětím pochopení pro všechny souvislosti, vztahy, emoce a důvody jednání jiných zúčastněných, které jste v té době při fyzickém prožití, nemohli chápat a ani postřehnout.

Můžete si položit otázku, jaký je význam znovuprožití dávné události a jak dochází k procesu léčení? Různé traumatické zážitky z minulosti, prožívání těžkých životních období, nemocí, úrazů, poranění duše, vztahových problémů mohou způsobovat, že pokud se v současném životě ocitnete ve stejné nebo podobné situaci, projeví se fyzická nebo psychická bolest velmi podobná dávné události, která nemusí mít v současnosti zjevnou příčinu. Aktivuje se tzv. spouštěč, v podstatě psychosomatická reakce na fyzické nebo psychické úrovni. Vzpomínka na konkrétní událost a váš prožitek v dávné minulosti v podvědomí aktivuje opět stejnou nebo podobnou bolest na těle nebo ve vaší duši. Vzhledem k tomu, že si často na úrovni vědomí nespojíte tuto událost se začátkem akutní a později chronické fyzické nebo psychické bolesti, její zdroj se těžko odhaluje.

Výhody terapie

Regresní terapie nemá hranice v cestě zpět, často se klient může dostat do prožitků ve svých minulých životech. Nemusíte na minulé životy - reinkarnaci věřit, není to vůbec nutné a ani to není v zájmu terapie a shutterstock_732521383.jpgterapeuta. Obrazy a situace, do kterých vstupujete stačí vnímat jako určitou symboliku, alegorii, obraz podvědomí nebo hlubších úrovní, které vám mají pomoci současný problém, který vás trápí překonat.

Velká výhoda terapie spočívá i v tom, že terapeut se vám nesnaží dávat přímé rady do života, jak řešit složitá období, jak zmírnit vaše bolesti, ale hledá odpovědi na vaše problémy společně s vámi návštěvou minulosti, jejím znovuprožitím a zpětných pochopením a vy sami, s jeho pomocí, nacházíte sílu současný problém řešit a také vyřešit.

Terapeut je vaším průvodcem na této cestě. Pokud vám někdo jiný bude radit, kudy vede další cesta vaším životem, tak nemusíte věřit, rada nemusí být pro vaše nitro dostatečně věrohodná. Když tuto cestu ale najdete sami v sobě, byť s pomocí někoho jiného, tak se po ní můžete vydat. Protože to bude vaše vlastní cesta.

K čemu při terapii dochází

Při regresi dochází k znovuprožití traumatu nebo problému a může to být často i se všemi doprovodnými emocemi a pocity, které jste v té době prožívali. Cílem terapie je pochopit a zpracovat tyto události, které jsou ve vás trvale uloženy a při běžném životě připomínány nežádoucími reakcemi, ať už v oblasti fyzické či psychické. Nedochází však k jejich vymazání, ale k jejich přeformulování, tzn., že se nemění událost z minulosti uložená ve vaší paměti ale vaše reakce na podobnou situaci v současnosti. Odstraní se emoční zátěž nesená společně s těmito vzpomínkami a při případném setkání se s podobnou situací již nevyvolává fyzickou nebo psychickou reakci, jako tomu bylo doposud.

Reakce vašeho organizmu na tyto událostí se začnou měnit – fyzické nebo psychické bolesti ustupují, události a lidé, kteří vás dříve zneklidňovali a dráždili, se nyní mohou jevit v jiném světle a z odlišné perspektivy. Stáváte se trpělivějšími a chápavějšími. Rozvíjí se váš smysl pro vnitřní mír a klid. Překážky ve svém životě teď posuzujete jako příležitosti k učení, odrazové můstky k další cestě. Prožitky získané prostřednictvím regrese vám mohou umožnit odlišné vhledy na život jako takový, vaše směřování, cíle, dosavadní postoje a mohou pomoci zvolit novou cestu životem.

Regrese vynáší na povrch vzpomínky, které boří zdi bránící vám vidět přítomnou chvíli. Vzpomínky, které mění váš dosavadní pohled na život a svou úlohu v něm. Výsledkem terapie by mě být stav, ve kterém již nebudete muset stále přemýšlet o minulosti ani se obávat budoucnosti. Máte svobodu existovat plně v současnosti, teď a tady, protože pouze v ní můžete zažívat radost.