EFT - Emotional Freedom Techniques

Úvodní strana » Terapie » EFT - Emotional Freedom Techniques
Úvodní strana » Terapie » EFT - Emotional Freedom Techniques

EFT je založena na principu, že příčinou velké řady problémů, kterými můžeme dlouhodobě trpět, mohou být emoční bloky způsobené traumatickými událostmi prožitými v našich životech.

 

"Příčinou všech negativních emocí a z nich vyplývajících emocionálně podmíněných tělesných potíží je porucha energetického systému našeho těla"shutterstock_344859107_uprava2.jpg

 

EFT vede k jejich odblokování a tím i zbavení se dlouhodobě nezpracované emoce na kterou bývá často navázanán i fyzický zdravotní problém, kterým můžete souběžně trpět. EFT pomáhá na jedné straně vaší psychice, neboť jí uvádí rychle do pohody a klidu, na druhé straně tělu, kdy vyrovnává všechny jeho správné funkce.

EFT pomáhá například při:

 •  stres a časté únavy
 •  účinně a velice rychle pomáhá se zbavovat negativních emocí vůči druhým lidem
 •  řeší deprese jako vhodná podpůrná terapie
 •  pomáhá při posttraumatických stavech
 •  fobie, úzkosti, panika
 •  nepojmenované smutky, ztráta blízké osoby
 •  nespavost
 •  závislosti
 •  nadváha i porucha příjmu potravy
 •  snížení sebevědomí
 •  ztráta motivace, neúspěchy
 •  pomoc při léčbě vážných nemocí
 •  vztahové problémy

a mnoho dalších….

 

EFT se řadí mezi v současnosti uznávané techniky, spadající do oboru nazývaného energetická psychologie. Autorem metody je američan Gary Craig, který navázal na práci psychiatra dr. Rogera Callahana. Dr.Callahan byl jedním z průkopníků nového postupu v terapiích, ve kterém propojoval klasickou psychoterapii s prvky čínské medicíny.  Počátky nové metody provází příhoda, která se stala evergreenem všech seminářů a školení EFT. Před více než 40 lety prováděl dr.Callahan více jak rok terapie s pacientkou, která trpěla celoživotní fobii z vody. Běžné postupy však byly stále bez hmatatelných výsledků. Víceméně náhodně u ní ale zjistil, že v průběhu terapie a současnému poklepávání na specifický bod na jejím těle došlo u této pacientky k okamžitému vyléčení její fobie. Od počáteční nedůvěry, ale postupném prozkoumání tohoto postupu vytvořil metodu TFT - Thought Field Techniques (Technika myšlenkových polí). Gary Craig TFT dr. Callahana převzal, zjednodušil a uvedl tak v život EFT - Emotional Freedom Techiques (Technika emoční svobody), která pomáhá již mnoho let zbavovat se většiny emočních blokád, které mohou způsobovat řadu fyzických, psychických problémů a potíží.

Při základním postupu se působí lehkým poklepáváním (ťukáním) prsty pod vedením terapeuta na několika akupunkturních bodech v obličeji, na horní polovině trupu a na ruce a současně s tím probíhá určitá forma terapeutického rozhovoru.

Jak si vysvětlit její účinnost?

EFT-Tapping-For-Stress-Anxiety-Detailed-Exercise-Guide.jpgEnergetické dráhy, které probíhají naším tělem, mohou být často blokovány na určitých místech, na kterých energie přestane přirozeně proudit. Tento stav se pomalu vyvíjí od ne zcela komplikovaných negativních pocitů po stále zásadnější problémy, které se mohou vyskytovat na fyzické nebo psychické úrovni. Blokádu způsobují negativní emoce, traumata, těžká životní období, křivdy, které byť vytěsněné z našeho vědomí stále zůstávají v podvědomí a začnou způsobovat problém. Čím déle problém trvá, tím více tělo ztrácí svou schopnost vyrovnat se s tímto blokem.

EFT dovede zabránit tomu, aby se negativní zážitky nebo zkušenosti z naší minulosti promítaly negativně do našeho současného života. Obnoví se energetický systém organizmu a opět se může dostavit harmonie a radost ze života.

Častým pozitivním efektem u EFT bývá, že odstraněním jednoho problému, na který se terapie původně zaměřila, se klient můře zbavit i dalších navazujících – například vyřešení negativní emoce z minulosti může současně vyřešit dlouhodobý problém s  ekzémem nebo s jinou poruchou, která se do té doby ne zcela úspěšně léčila samostatně.

EFT dovede velice účinně a v krátkém okamžiku potlačit stres a celkově zklidnit. I v rozsahu základních znalostí této techniky můžete využít před složitými jednáními, vystoupením před mnoha lidmi nebo v jiných situacích, které vám stres mohou vyvolávat. Více o technice EFT.