Ceník

Průměrná délka úvodního setkání se většinou pohybuje mezi 60-120 minutami. Závisí to na druhu problému, který řešíme a také na zvolené technice. Na délce setkání se vždy spolu dohodneme na jeho začátku. 

 

Konzultace do 30 minut    

500,-Kč

Terapie 60 minut

1000,-Kč

Za každých dalších 30 minut terapie

500,-Kč

 

Na délce setkání se společně dohodneme na jeho začátku. 

 

Možnosti úhrad za terapie:

  • platba v hotovosti
  • platebními kartami typu VISA/MasterCard/Vpay/Maestro/UP/JCB
  • kartou Sodexo Flexi Pass Card
  • bankovním převodem na účet: 35-3444830287/0100

master_visa.jpgKratší telefonické konzultace jsou bezplatné, v případě delších nebo pravidelných telefonických konzultací platí výše uvedené ceny.

Dohoda o ceně nebo rozložení plateb na delší časové období je v odůvodněným případech možné.