Ceník

Průměrná délka terapie se pohybuje mezi 60-120 minutami. 

V případě kratšího setkání se cena úměrně krátí skutečnému času.

 

Cena 1 hodina

1 200,-Kč

Cena za každých dalších 30 minut 

500,-Kč

 

 

 

Na délce setkání se společně dohodneme na jeho začátku.  

 

Možnosti úhrad za terapie:

  • platba v hotovosti
  • platebními kartami typu VISA/MasterCard/Vpay/Maestro/UP/JCB
  • kartou Sodexo Flexi Pass Card
  • bankovním převodem na účet: 35-3444830287/0100

master_visa.jpgKratší telefonické konzultace jsou bezplatné, v případě delších nebo pravidelných telefonických konzultací platí výše uvedené ceny.

Dohoda o ceně nebo rozložení plateb na delší časové období je v odůvodněným případech možné.