Vzkaz pro Světla na Zemi

Úvodní strana » Články » Vzkaz pro Světla na Zemi
Úvodní strana » Články » Vzkaz pro Světla na Zemi

Vzkaz pro Světla na Zemi

Čeho se vlastně bojíte?

Že by v jeden okamžik zhasl celý vámi poznaný a viditelný Svět, tak jak ho dosud znáte? I když již brzy skutečně upadne do hluboké tmy, všimnete si záhy, že v této tmě se jednotlivá světla a světélka počínají rozsvěcet. Bude jich stále více a více, až pokryjí Zemi. Hledali jste svůj úkol zde v tomto životě a nemohli ho najít? To bude ten úkol. Být světlem ve tmě. 

Nikdy nemůžete zůstat sami. To nedopustíme.

(zaslaný přepis z jednoho channelingu z posledních dnů)