Události jsou emočně neutrální

Úvodní strana » Články » Události jsou emočně neutrální
Úvodní strana » Články » Události jsou emočně neutrální

Události jsou emočně neutrální

Velkou pomocí nám může být poznání, že události, do kterých v průběhu života vstupujeme, jsou samy o sobě vždy emočně neutrální. Jsou to jenom události, které se dějí. Mohou být velice dramatické, ale neobsahují emoce. Ty si ve spojení s nimi vytváříme až sami ve vlastním nitru.

 

To, že jsme do jejich průběhu vstoupili, může mít řadu příčin. Bylo to naše přání tuto událost prožít, mohla nás něčemu naučit nebo jenom upozornit na nějaký aspekt našeho života. Může nás ovlivňovat příběh někoho jiného v našem blízkém nebo vzdálenějším okolí a my jsme pouze jeho součástí. Mohou se nás dotýkat obecné události vytvářené a ovlivňované z čehosi, co můžeme nazývat globální vědomí. Možných příčin je mnoho.
Vždy je ale důležité se pokusit zbavit vlastní emočně negativní energie, kterou v nás prožitá událost zanechala. Pokud se nám to nepovede, tím jak se vzdalujeme od prožitku v čase, táhnou se s námi dál i temná spojení podobná vláknům, lanům ale i řetězům, která nás s touto událostí svazují. Skutečné osvobození zažijeme až v momentě, kdy se nám podaří spojení s negativním prožitkem zcela přerušit. Vyčistit jej. A opět se tak méně dívat do minulosti.
Na konci tohoto procesu se může dostavit i pochopení, proč jsme měli tuto událost prožít třeba ve vlastní projekci na vedený způsob života v té době nebo i na všechny následné změny, které nám událost přinesla.
„Všechno zlé pro něco dobré“ říkali naši prarodiče a tenkrát jsme je možná ne zcela chápali.
Přeji vám pěkný den.