Stín

Stín

"V mystickém překladu představuje Stín v nás temnotu, která ruší paprsek kosmické extáze".
(Keneth Grant: Kulty Stínů)

Naše cesta v terapiích je Stín na počátku rozpoznat, identifikovat jej....

pochopit jeho význam, jeho lekci pro nás samotné. Poté učinit rozhodnutí o možnosti jej od sebe oddělit (nemusí být tak jednoduché, jak to vypadá). Následně jej skutečně na všech úrovních naší bytosti od sebe oddělit a obnovit nebo zesílit tok Světla, tzn. vrátit se na cestu naší přirozenosti a prapodstaty (rozpomenout se i na jenom dočasně pozapomenutou agendu naší vlastní duše).