O ranách hlubokých

Úvodní strana » Články » O ranách hlubokých
Úvodní strana » Články » O ranách hlubokých

O ranách hlubokých

Když povrchové rány na našem těle ošetříme a ovážeme, čekáme uzdravení. Mnohdy však nepřichází vůbec, nebo úleva není taková, jakou bychom očekávali.

 

Asi nastal čas pro rozhodnutí sestoupit mnohem hlouběji, ke skutečným zdrojům a kořenům našich potíží často uložených hluboko v nás.

Nalézt stále nezhojené rány pocházející jak z našeho současného života, ale i z hlubší minulosti. Rány, které v nás zanechaly konflikty a nedorozumění ve vztazích s našimi blízkými nebo i náhodnými lidmi, kteří naším životem prošli, nebo v něm stále jsou. Rány utržené z ublížení, kterých se nám v tomto životě, ale i v hlubší minulosti dostalo. Ale také rány pocházející z našich vlastních skutků, kterými jsme mohli my sami v minulosti ublížit jiným.  

Mít možnost si prohlédnout duchovní prostor kolem nás a setkat se se svými celoživotními strachy a démony, kteří nás léta sužují a bez setkání s nimi a konečného odpoutání se od nich nelze projít tou branou za níž se rozprostírá klid a harmonie. Současně i pochopit a naučit se, jak se těmto strachům a démonům do budoucna bránit, aby se do našeho života opět po čase nevrátili.

 

Po tom všem teprve můžeme cítit skutečnou úlevu a nabytou osobní svobodu, které nemůžeme dosáhnout pouze ošetřením těch původních povrchových ran, které jsme do té doby považovali za naše největší trápení.