Malé pojednání o reinkarnaci

Úvodní strana » Články » Malé pojednání o reinkarnaci
Úvodní strana » Články » Malé pojednání o reinkarnaci

Malé pojednání o reinkarnaci

Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu:

„Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním.“

Ježíš mu odpověděl:

„Amen, amen pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží.“  

Nikodém mu řekl:

„Jak se může člověk narodit, když už je starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit?“

Ježíš odpověděl:

„Amen, amen pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího. Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je Duch. Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se narodit znovu. Vítr vane kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha.

Nikodém se ho otázal:

„Jak se to může stát?“

Ježíš mu řekl:

„Ty jsi učitel Izraele a tohle nevíš? Amen, amen pravím tobě, že mluvíme o tom, co známe a svědčíme o tom, co jsme viděli, ale vy naše svědectví nepřijímáte. Jestliže nevěříte, když jsem k vám mluvil o pozemských věcech, jak uvěříte, budu-li mluvit o nebeských?“

 

(Evangelium sv.Jana, kap.3, verš 1-12, Bible, ekumenický překlad)