Hlubinná abreaktivní psychoterapie

Úvodní strana » Články » Hlubinná abreaktivní psychoterapie
Úvodní strana » Články » Hlubinná abreaktivní psychoterapie

Hlubinná abreaktivní psychoterapie

Další z postupů, které v praxi používám je i Hlubinná abreaktivní psychoterapie Andreje Dragomireckého (HAP).

Jedná se o specifickou cestu, která se liší od klasické regrese, ale dokáže být rovněž velice účinná.

Rozdíl mezi klasickou cestou a HAP je v samotném úvodu terapie, kdy klient společně s terapeutem stanoví téma k zpracování (podobně jako v klasické cestě), ale zatímco u té klasické se pomocí řízené meditace dostává do hlubšího relaxačního zklidnění (stav podobný pocitům těsně před usnutím), kdy se začínají otevírat vhledy do důležitých momentů minulosti, tak u HAP je úvod jiný. Terapie se zahajuje připomenutím nedávné konkrétní události související s problémem, který klient potřebuje řešit.

 

Pomocí stanoveného postupu prochází své vzpomínky stále hlouběji do minulosti a po určité době se dostane do podobného stavu, který se dosahuje v úvodu klasické regrese a místo vzpomínek již začne zpracovávat  tzv. vhledy. Tímto termínem jsou míněny události, které by si podle současných obecně přijatých principů již neměl pamatovat, neboť pocházejí z velice raného dětství, porodního období, předporodního nebo jdou ještě dále do minulosti. Klientovo překvapení bývá ale často veliké, když zjistí, že si tyto události nejenom pamatuje, ale dovede je zpětně velice aktivně prožít a při tom pochopit, že ony úzce souvisí s jeho problémy, které právě akutně nebo v dlouhodobé chronické rovině řeší . A že jejich znovuprožití mu pomohlo odstranit jeho problém současnosti nebo nalézt novou cestu životem.

 

Podle Andreje Dragomireckého je nutné čistit tzv. celou cestu sekundárních engramů (souvisejících událostí v životě, které byly pouze restimulovány primárním původcem) až se postupně dojde k primárnímu engramu, jehož odstraněním problém ze současného života klienta zmizí.