Emanuelova kniha

Úvodní strana » Články » Emanuelova kniha
Úvodní strana » Články » Emanuelova kniha

Emanuelova kniha

Emanuelova kniha

…pokud byste vyšplhali na nejvyšší horu

a pohlédli z ní na svět, viděli byste

mnohem více Světla než temnoty,

mnohem více Lásky než nenávisti,

mnohem více přívětivosti než násilí.

Bylo by tomu tak pouze proto, že tyto

negativní oblasti jsou hlučnější...

 

Křičí o pomoc.

Jsou jako malé děti, ztracené

a vystrašené.

Jelikož nevědí, co dělat, vřeští, křičí

a rozdávají rány kolem sebe.

Modlete se za ně. Modlete se za

ně všechny a neobávejte se…

Česká verze amerického originálu: Emmanuel`s Book I. (1985)

Přeložil: Ivo Pospíšil, 1. vydání (1995)