Duchovní svět kolem nás - 4. díl

Úvodní strana » Články » Duchovní svět kolem nás - 4. díl
Úvodní strana » Články » Duchovní svět kolem nás - 4. díl

Duchovní svět kolem nás - 4. díl

Moc mě těší váš zájem o problematiku duchovního světa, které jsme se věnovali v minulých dílech. Dostávám mnoho zpráv o vašich vlastních zážitcích s tímto fenoménem nebo žádostí o rady. Častým tématem, které se ve vašich dotazech objevuje, je otázka:

Mohu se sám/sama tomuto vlivu bránit nebo se ho i vlastní silou zbavit?

A to je téma, kterému bych se rád věnoval dnes. Určitě to možné je, i když na začátku vlastní očisty to není tak jednoduché. Musíte sebrat dostatek vlastní síly a třeba i odvahy. V první řadě, k té odvaze, není se čeho bát. Jsme vybaveni do života tak, abychom zvládli vše a to i vlastní obranu před zbloudilými dušemi a jinými entitami.

 

Naše pozornost se většinou soustředí na fyzické tělo. Vnímáme své pocity, radosti, smutky, jiné emoce. Vnímáme bolesti a jiná trápení, která nás na úrovni fyzického těla životem provázejí. Fyzické tělo však není samo, kolem něj jsou další těla, která dovede na sobě nebo na druhých skutečně vnímat jenom omezený počet lidí. Jsou to těla astrální, éterická atd. A právě tyto duchovní vrstvy přicházejí ve většině případů do styku s duchovním prostorem kolem nás jako první a také jako první bývají vlivem duší a entit zasažena. Současně jsou však tato těla i přirozenou bariérou, která nás má před okolím chránit. V minulém díle jsem uváděl, že jedna z častých příčin, kdy se k nám zbloudilá duše může připojit, jsou mimo jiné případy velkých duševních nebo citových rozrušení, dlouhodobých stresů, depresí, které nás mohou provázet těžkými životními obdobími. A v těchto obdobích také dochází k tomu, že jsou naše přirozené duchovní obaly poškozené, jejich vibrace se snižují a otevírají se v nich dveře pro duchovní prostor kolem nás.

 

Pochopitelně, že primární rada, jak mít naše duchovní obaly-těla v pořádku a tím i přirozenou ochranu, je mít mír a klid ve své duši. Žít vyrovnaně, v lásce, v radosti. Asi se teď usmějete, to není tak jednoduché. Hlavně v dnešní době.

První akutní pomoc, která skutečně funguje, je technika bílého světla. Je to všeobecně známý postup z mnoha jiných praktik spočívající v představě, ve stavu vnitřního zklidnění, že se naplníte světlem, necháte jej i vytvořit světelný obal kolem vás a v tomto stavu po nějakou dobu zůstanete. To není jenom imaginace nebo hra, tento postup totiž dovede účinně zvyšovat vibrace vašich duchovních těl kolem vás, která se tak posilují a doslova „odpuzují“ již napojené duše a velmi významně zvyšují obranyschopnost vás samých vůči okolí, ve kterém se pohybujete. Víme, že v těžkých životných okamžicích je někdy tato technika složitá, ale i malé chvilky, kdy se nám světlo rozsvítit povede, mají velký význam. Celý postup se budu snažit popsat v některém z dalších dílů.

Druhou cestou pomoci je uvědomění si, že to, co prožívám (emoce, negace apod.), nemusí být zcela jenom mým vlastním produktem, ale může se na tom podílet i někdo jiný. Toto uvědomění je nesmírně významné. Často slýchám při terapiích věty jako: „to nejsem v ten okamžik ani já...jako by ve mě byl někdo jiný“. Nebo uvědomění: „jako by v ten moment za mě rozhodoval někdo jiný“. Často slýchám i přirovnání „k mému horšímu vnitřnímu já“.

 

A v tomto okamžiku je velkou pomocí začít s tím „druhým“ hovořit. Pokusit se o to. Vytvořit z něho druhou osobu. A té můžete říct, že si její přítomnost zkrátka nepřejete, že se obejdete bez jeho vlivů, kterým působí na váš život. Tato část je však mnohem složitější než technika bílého světla a je tedy lepší absolvovat na začátku terapii nebo jinou odbornou pomoc k celkovému vyčištění prostoru kolem vás. Vnitřní rozhovor společně s technikou bílého světla můžete používat v následných obdobích po odvedení duší nebo entit, kdy byste měli pocit, že se někdo do vašeho prostoru pokouší opět vniknout. Je pochopitelně více postupů, ale tyto dva základní jsou velice důležité. A také je důležité si vždy uvědomit hluboký význam dávné věty, ve které je zahrnuto vše, jak se cizím vlivům ubránit.: „Zlo má nad námi takovou moc, jakou mu sami dáme“.

 

Vlivy z našeho okolí nejsou ryze negativní (toho se i týkal můj příspěvek), mnoho duší je přesvědčeno, že jejich přítomnost je pro nás dobrá, že nás chrání nebo nám pomáhají. U nich postupujeme trochu jinak, přesvědčíme je, že jejich přítomnost nám více škodí, než prospívá, a domluvíme se na ukončení této ne zcela námi chtěné „spolupráci“.

A v neposlední řadě nás mohou obklopovat i vysoce pozitivní vlivy, které jsou pro nás samotné a náš rozvoj velice přínosné.

 

O tom všem ale zase příště.