Duchovní svět kolem nás - 3. díl

Úvodní strana » Články » Duchovní svět kolem nás - 3. díl
Úvodní strana » Články » Duchovní svět kolem nás - 3. díl

Duchovní svět kolem nás - 3. díl

Jsme součástí celku a přitom často žijeme v oddělenosti. A to, že jsme součástí celku znamená, že i tento celek nás mnohdy ovlivňuje pozitivně, ale i negativně. Dlouhá řada příkladů nám ukazuje, jak práce s duchovním prostorem kolem nás může odstranit negativní vlivy a často vyřešit i zdravotní problémy, které bychom nikdy s tímto fenoménem nespojovali. Mohou to být somatické bolesti různých částí těla, psychické problémy, nepochopitelné úzkosti nebo strachy.

Mohou to být i cyklické nezdary ve vztazích s druhými, kdy máme pocit, že se opakují stále stejné vzorce našeho nebo jejich chování. Pokud trpíte podobnými problémy, není nikdy od věci, ať je vaše životní filozofie jakákoliv, provést zkoušku, zda vaše problémy nejsou způsobeny vnějšími vlivy.

 

Jedním z nejdůležitějších rysů jsou náhlé změny nálad, tzn. někdy i chvilkové „úlety“. Máte pocit, že z vás nebo z druhého hovoří nebo za něho jedná někdo jiný. Jde o velice náhlé změny chování z obvyklé roviny do agresivity, zuřivosti, případně do ublíženosti, plačtivosti, které mohou být někdy provázeny různými prohlášeními, které vy sami nebo druhý většinou nepoužíváte. Naše babičky měly pěkné přirovnání, když chtěly tento jev zdůraznit: „… jakoby do něho vstoupil zlý duch.“  Bývají to momenty, kdy přivtělená duše získá vládu nad svým hostitelem a projeví se její vlastní povaha, emoce nebo energie, které v sobě sama nosí. Za několik minut nebo hodin nastává zase návrat do normálu a poměrně často si ten, koho se tato změna týkala, říká, proč se vlastně takto choval, že to snad ani nebyl on.

 

Dalším rysem bývají pocity dlouhodobé únavy, které neřeší dostatek spánku, změna stravy, pobyt na čerstvém vzduchu ne nebo diagnóza některého onemocnění, které by tento stav mohl vysvětlovat. V minulých dílech jsem uváděl, že duše uvízlé v pozemské rovině získávají naši vlastní životní energii a sílu a proto bývá tato změna opět dalším signálem, že nemusí být vše v pořádku.

Mluvení sám se sebou – děláme to skoro všichni, ale můžeme si všimnout, že v určitých momentech tento dialog může přejít do roviny vnitřní polemiky nebo hádky. Můžeme mít pocit, že ten někdo nás soustavně kritizuje za naše chování, posuzuje náš vzhled nebo zneužívá znalostí o našich slabostech, které se snažíme skrýt před okolním světem a tento „šťoural“ nám je stále připomíná. Může to být i vnímání konejšivého hlasu, které se nám snaží  pomáhat ale při tom máme pocit, že to není zcela v souladu s naší vlastní cestou, po které bychom chtěli jít.

Další signál je, že v poměrně krátké době bez zjevné příčiny nám někdo z našeho okolí může začít vadit, máme k němu ne zcela vysvětlitelnou negativní energii. Jsme vůči němu hádaví, netolerantní. Opět zde může docházet k ovlivňování naší psychiky duší, která nás doprovází.

Dalším znakem bývají časté a především krátkodobé výpadky paměti, nevíte během něklika minut, pro co jste šli apod. S tím i souvisí časté ztráty koncentrace, nesoustředěnost, pocit krátkodobého vypnutí vědomé mysli.

Nepochopitelné strachy a obavy, které s e od nějakého okamžiku začínají pravidelně objevovat ve vašich myšlenkách, a minimálně z počátku máte pocit, že ani nejsou vaše.

Velice časté spojení má přítomnost duší a závislostí na alkoholu, drogách nebo nějaké činnosti. I to může být nabádání případně pro radost někoho jiného.

 

Fyzický pocit, že nejste sami. Velmi častý příznak, který si nedovedeme vysvětlit, tak se jím raději nezabýváme. Jste doma, otočeni k nějaké činnosti a najednou máte pocit, že za vámi někdo stojí, až se musíte ohlédnout. Tyto fenomény se objevují rovněž při usínání nebo při náhlých buzeních v průběhu noci opět s pocitem, že v místnosti někdo je.

Velice dobrým barometrem k prozkoumání našeho okolí jsou domácí zvířata, především psi a kočky. Chovají se podivně, štěkají na zeď nebo do rohu místnosti. Chovají se ostražitě, jako by někdo kolem nich prošel, přestože vy nikoho nevidíte? Jsou citlivější a pochopitelně vnímají roviny, které my v běžném denním nastavení většinou sami nevnímáme.

Toto bývají nejčastější příznaky toho, že s duchovním prostorem kole vás není vše zcela v pořádku. Pokud máte podezření co dělat? Určitě v klidu požádat někoho, kdo se zabývá prací se zbloudilými nebo přivtělenými dušemi, aby vám pomohl. Ve většině případů nejde o nutnost akutního zásahu, ale určitě je velice dobré si i tyto možnosti prověřit a případně při pozitivním zjištění si nechat pomoct a duše z vašeho prostoru odvést.