Ďáblova odvěká lest

Úvodní strana » Články » Ďáblova odvěká lest
Úvodní strana » Články » Ďáblova odvěká lest

Ďáblova odvěká lest

Ďábel nechodí světem, aby nás pokoušel, trápil, sváděl z našich pozitivních cest a našich dobrých přesvědčení. Nemusí chodit od jednoho k druhému a našeptávat svá tichá slova do lidských uší. Dávno přišel na lepší a mnohem efektivnější způsob, jak dosáhnout svých cílů. Vstupuje do nitra člověka a koná zlo skrze něho. Vstoupí, obejme se s duší a odcházeje zanechá svůj otisk. My už konáme jeho dílo. Jsme to my sami, kdo pokoušíme, svádíme, závidíme, nenávidíme, ubližujeme, bijeme, zabíjíme, žárlíme, krademe, manipulujeme, lžeme. Děláme to proto, protože jsme přijali jeho podstatu a nepochopili jeho odvěkou lest, kterou na nás uplatnil dávno v minulosti a stále až do dnešních dnů uplatňuje. Dokázal nás přesvědčit, že zlo je všude kolem nás, ale ne v nás samotných. Že jsme obětmi, ale většinou ne viníky. A kdo je zcela bez viny, tak hoď teď jako první kamenem.

Toto přesvědčení na nás s Jeho potěšením působí stále dál, bojujeme se všemi a proti všem, neuvědomujeme si, že zlo je v nás samotných. Uvědomění si Jeho podstaty a zanechaného otisku může vést k jedinému. K obrácení našeho vlastního pohledu ne vně, ale dovnitř. Do nás samotných. Do míst, kde se skrývá jedna malá částečka střípků zla celého světa. Někde větší, někde menší, někde zcela nepatrná ale někde nesmírná.

Pokud chceme změnit svět, změňme sami sebe. Bylo přece řečeno z úst povolaných: "Nesuďte nebo budete sami souzeni, vidíš třísku v oku bližního svého, ale trám ve svém nevidíš".

Pokud se nám povede podívat do svého vlastního nitra a rozpoznat Jeho podstatu, tak nám to umožní učinit veliké poznání a někdy v budoucnu možné rozhodnutí. Rozpoznání vlastních stínů uvnitř nás a zjištění, že v rámci naší svobodné vůle, která nám byla do našich životů dána, se můžeme sami rozhodnout tyto stíny nechat odejít a osvobodit se tak od jeho vlivu. On nad námi tak ztratí svou moc a my můžeme i naši druhou část nás samotných věnovat Světlu. Zachráníme jednu duši, a tak se postupně celý svět zbaví Jeho efektivního způsob, jak dosáhnout svých cílů na této Zemi a my všichni společně, ale i každý z nás jednotlivě zachráníme tento svět.