Články

Úvodní strana » Články
Úvodní strana » Články
 • Střípky: Starý válečný kůň

  Přišel jedno odpoledne, těžce dosedl do křesla, vzdychl a dlouze se zahleděl z okna. Seděl jsem proti němu a čekal, tak jako mnohokrát před tím. Čekal jsem, jak se jeho příběh začne odvíjet. Aniž se na mě podíval tiše promluvil: „V poslední době se cítím jako starý válečný kůň. Unavený, zraněný, slabý, táhnu nekonečným

 • Události jsou emočně neutrální

  Velkou pomocí nám může být poznání, že události, do kterých v průběhu života vstupujeme, jsou samy o sobě vždy emočně neutrální. Jsou to jenom události, které se dějí. Mohou být velice dramatické, ale neobsahují emoce. Ty si ve spojení s nimi vytváříme až sami ve vlastním nitru.

 • Jak probíhá regresní terapie

  Pár poznámek pro ty, kteří by chtěli vědět víc o tom, jaký je obvykle průběh regresní terapie. V úvodu naší schůzky si probereme důležité události vašeho života, které mohou mít vztah k vašim obtížím, problémům nebo nezodpovězeným otázkám, kvůli kterým jste mě vyhledali. Stanovíme si hlavní směr terapie, zformulujeme otázky, na které budeme hledat odpovědi. Před zahájením terapie vás seznámím s jejím průběhem, abyste měli jasnou představu o každém kroku, který bude v jejím průběhu následovat.

 • Psychosomatika, aneb malé pojednání o oranžové kontrolce

  Pokud rozlišujeme mezi nemocí, což bývá rovina vědomí a jejím symptomem, kterou je rovina těla, začíná se naše nazírání na léčení fyzických i duševních problémů notně vzdalovat od běžných postupů, které dnes používá ve velké míře školní medicína. Pomalu začínáme směřovat k psychické rovině problému, což není v dnešní době zcela obvyklé. Ale staré rčení říká: „Všechno začíná v hlavě“.

 • Co si přinést s sebou na terapie?

  Jsou dvě věci, které by bylo dobré si přinést s sebou, když se rozhodnete pro některou z terapií …

 • Často kladené otázky - Regresní terapie

  Ve své praxi se často setkávám ze strany klientů s otázkami týkající se průběhu terapií, hlavně Regresní terapie, proto bych na ty nejčastější rád odpověděl:

 • Duchovní svět kolem nás - Dávná láska

  Jednoho dne za mnou přišel na terapii muž, budeme mu říkat třeba Petr. Měl pár problémů, které ho trápily a které chtěl terapiemi řešit. Jeden z nich ho ale zužoval více než ty ostatní. Chvíli hledal slova, možná jenom nevěděl, jak začít.

 • Hlubinná abreaktivní psychoterapie

  Další z postupů, které v praxi používám je i Hlubinná abreaktivní psychoterapie Andreje Dragomireckého (HAP). Jedná se o specifickou cestu, která se liší od klasické regrese, ale dokáže být rovněž velice účinná.

 • Duchovní svět kolem nás - 4. díl

  Moc mě těší váš zájem o problematiku duchovního světa, které jsme se věnovali v minulých dílech. Dostávám mnoho zpráv o vašich vlastních zážitcích s tímto fenoménem nebo žádostí o rady. Častým tématem, které se ve vašich dotazech objevuje, je otázka: Mohu se sám/sama tomuto vlivu bránit nebo se ho i vlastní silou zbavit?

 • Duchovní svět kolem nás - 3. díl

  Jsme součástí celku a přitom často žijeme v oddělenosti. A to, že jsme součástí celku znamená, že i tento celek nás mnohdy ovlivňuje pozitivně, ale i negativně. Dlouhá řada příkladů nám ukazuje, jak práce s duchovním prostorem kolem nás může odstranit negativní vlivy a často vyřešit i zdravotní problémy, které bychom nikdy s tímto fenoménem nespojovali. Mohou to být somatické bolesti různých částí těla, psychické problémy, nepochopitelné úzkosti nebo strachy.