Jak probíhá regresní terapie

Úvodní strana » Aktuality » Jak probíhá regresní terapie
Úvodní strana » Aktuality » Jak probíhá regresní terapie

Pár poznámek pro ty, kteří by chtěli vědět víc o tom, jaký je obvykle průběh regresní terapie. V úvodu naší schůzky si probereme důležité události vašeho života, které mohou mít vztah k vašim obtížím, problémům nebo nezodpovězeným otázkám, kvůli kterým jste mě vyhledali. Stanovíme si hlavní směr terapie, zformulujeme otázky, na které budeme hledat odpovědi. Před zahájením terapie vás seznámím s jejím průběhem, abyste měli jasnou představu o každém kroku, který bude v jejím průběhu následovat.

 

V druhé fázi zahájíme terapii. Po úvodním asi 15ti minutovém relaxačním zklidnění vstoupíte do procesu vybavování si událostí nebo životních situací, při kterých se objevily vaše obtíže. Většinou při první terapii volím pozvolnou cestu, kdy necháme vaše podvědomí vybrat jeden z problémů, který vás tíží. Sami se přesvědčíte, že podvědomí to dovede naprosto bezchybně a volí právě ten moment, který bývá zdrojem současných problémů. Ve stavu uvolněné koncentrace jste schopni si vybavit vše, co jste zažili v blízké i vzdálenější minulosti. Často se v danou chvíli můžete přesunout do velmi raného dětství, do období vašeho porodu nebo do období prenatálního, případně do mnohem hlubší minulosti, z kterých vaše současné problémy mohou pramenit, se všemi detaily dané doby, které jsou nutné pro celkové pochopení a následné zbavení se potíží.

 

tn_shutterstock_466547960.jpgJste schopni si vybavit vaše úlohy v těch obdobích a současně i úlohy vašich blízkých, pokud se v daném období rovněž vyskytují a s kterými prožíváte svůj současný život. To jsou právě ty důležité momenty, které pomáhají prostřednictvím minulosti pochopit současnost. Po celou dobu terapie jste ve stavu uvolněné koncentrace, nedochází v žádném případě ke ztrátě ovládání a sebekontroly. Pokud se sami rozhodnete proces vybavování z jakýchkoliv důvodů ukončit, jste schopni z vlastního rozhodnutí tak okamžitě učinit, vaše kontrola není nijak omezena. Nemusíte se ničeho obávat, kromě odbourání tíhy z minulosti, což je primární úkol, ke kterému terapie slouží, je úkolem současně léčit i vaší duši a hojit rány, které tyto události z minulosti ve vaší psychice nebo na vašem fyzickém těle zanechaly. Po skončení terapie byste měli odejít svěží a odpočinutí s tím, že průběh terapie si detailně pamatujete.

 

Často se stává, že původní problém, který jste označili při úvodním terapeutickém rozhovoru jako primární odkryje při vybavování problém mnohem větší, zásadnější, který byl doposud úplně nebo částečně skrytý i vám samotným a po zpracování první události se může po vzájemné dohodě přistoupit k postupnému odstranění i tohoto následného traumatu.

 

Postupným výsledkem terapií je pak odeznění fyzických či psychických potíží, získání umění mnohem lépe zvládat stresující životní situace, pochopení mezilidských vztahů a v neposlední řadě mohou regresní terapie dát i odpověď na otázku, se kterou se mnozí potýkají – proč jsme vlastně zde a jaký je úkol a smysl našeho života.