Aktuality

Úvodní strana » Aktuality
Úvodní strana » Aktuality
 • Krizový životní koučink...?

  Krizový životní koučink...? Může to fungovat? Ano, může. Často se dostáváme do složitých životních situací, které nejsme schopni sami vyřešit a čím déle problém trvá, tím větší dopady to má na naši psychickou pohodu a nakonec i na fyzické zdraví. Při soustavném zátěži se často začneme točit v kruhu a propadáme pocitu, že řešení ani neexistuje.

 • Krátká terapie k dosažení výsledku

  SOLUTION FOCUSED BRIEF THERAPY - Krátká terapie zaměřená na výsledek, jeden z možných postupů, který využíváme při terapiích. První částí je strukturování problému, aby z něho nebyl pouze ten nekonečně težký balvan, s kterým nemůžete léta pohnout. Druhou částí je hledání malých zvládnutelných kroků, jak z problémů ven...

 • Rady zkušeného ďábla (C.S.Lewis)

  Ve vztahu k ďáblům se lidé mohou dopustit dvou stejně závažných chyb. První z nich by bylo nevěřit v jejich existenci. Druhou chybou je v ně věřit a současně mít o ně přílišný a nezdravý zájem. Ďáblové sami mají z obou těchto chyb stejně velkou radost a vítají mezi sebou stejně nadšeně materialistu i čarodějníka. (C.S.Lewis)

 • Co je naším cílem v průběhu terapií?

  Hledáme harmonii, klid a radost pro váš další život. Jak? Učíme se oddělovat věci v životě důležité, ovlivnitelné a ty řešit. Rozpoznávat věci nedůležité, které nemůžeme ovlivnit a ty se naučit přijímat. Rozpoznat a oddělit jedny od druhých. To je naše cesta.

 • Ďáblova odvěká lest

  Ďábel nechodí světem, aby nás pokoušel, trápil, sváděl z našich pozitivních cest a našich dobrých přesvědčení. Nemusí chodit od jednoho k druhému a našeptávat svá tichá slova do lidských uší. Dávno přišel na lepší a mnohem efektivnější způsob, jak dosáhnout svých cílů. Vstupuje do nitra člověka a koná zlo skrze něho. Vstoupí, obejme se s duší a odcházeje zanechá svůj otisk. My už konáme jeho dílo. Jsme to my sami, kdo pokoušíme, svádíme, závidíme, nenávidíme, ubližujeme, bijeme, zabíjíme, žárlíme, krademe, manipulujeme, lžeme. Děláme to proto, protože jsme přijali jeho podstatu a nepochopili jeho odvěkou lest, kterou na nás uplatnil dávno v minulosti a stále až do dnešních dnů uplatňuje. Dokázal nás přesvědčit, že zlo je všude kolem nás, ale ne v nás samotných. Že jsme obětmi, ale většinou ne viníky. A kdo je zcela bez viny, tak hoď teď jako první kamenem.

 • Emanuelova kniha

  Emanuelova kniha …pokud byste vyšplhali na nejvyšší horu a pohlédli z ní na svět, viděli byste mnohem více Světla než temnoty, mnohem více Lásky než nenávisti, mnohem více přívětivosti než násilí. Bylo by tomu tak pouze proto, že tyto negativní oblasti jsou hlučnější...

 • Stín

  "V mystickém překladu představuje Stín v nás temnotu, která ruší paprsek kosmické extáze". (Keneth Grant: Kulty Stínů) Naše cesta v terapiích je Stín na počátku rozpoznat, identifikovat jej....

 • Pokud si budu něco přát, tak mně to Vesmír dá…anebo ne?

  Věta, která se často ozývá a je vyučována v současných moderních duchovních naukách nás učí jasně manifestovat svá přání, aby výsledkem bylo to, že se tato přání v našich životech skutečně stanou realitou. Podle vzorce – co si správně přeji, to také dostanu. Mé zkušenosti se ale s těmito cestami ne zcela ztotožňují. Při terapiích řešíme často stav, kdy klient přichází s prosbou odstranit bloky a překážky právě proto, aby se jeho původní představy a plány začaly v jeho životě konečně naplňovat v souladu s přesvědčením a naučeným rituálem, že co si bude přát, to mu bude dáno. VESMÍR MNĚ TO DÁ!!! Nemusí tomu ale tak vždy být. Proč?

 • SRT - Spiritual Response Therapy

  Jedna z technik, kterou v terapiích využívám je SRT. Tento postup odstraňuje nebo omezuje různé negativní programy, energie, bloky, kontroluje a čistí váš duchovní prostor. Výhoda této techniky, hlavně pro dnešní dobu je, že se dá uskutečnit po telefonu, Skype, nebo pouze na základě úvodního rozhovoru, který jde opět realizovat telefonicky. Znamená to, že nemusíte nikam chodit a terapii lze realizovat na dálku, třeba z vašeho domova.

 • Pravá podstata stínu...

  Jan zvedl z police nějaký přístroj připomínající prut. „Možná pomůže tohle.“ Ohnul prut kousek od kraje a okamžitě se z něj vylinul paprsek silného, oslepujícího světla, namířený do jednoho bodu. Lili si před ním musela zakrýt oči. „Tohle světlo sice oslňuje, ale neublíží ti“ ujistil ji Jan. „Věř mi prosím. Podívala by ses přímo do něj? Já se tě pak na něco zeptám.“

Všechny aktuality