Aktuality

Úvodní strana » Aktuality
Úvodní strana » Aktuality
 • Spirituální krize I

  Je mnoho důvodů a příčin, proč se v životě necítíme v souladu s našimi představami, jak by měl život probíhat a jak bychom se chtěli cítit. Naše životní cesty se v určitých momentech mohou odchýlit od původního plánu a než si toho všimneme na vědomé úrovni, neboť změna může být z počátku takřka nepatrná, můžeme zjistit, že se již mezi tím změnilo něco hlouběji v nás samotných. Něco, co se zpočátku těžko identifikuje. Jsou to momenty, kdy se rozchází naše duchovní nastavení, obecné představy o životě, který jsme si přáli prožít ale i nás samotných s konkrétním fyzickým životem, který prožíváme. Jedna z příčin, která tyto potíže může způsobovat a je i dost častá v dnešní době je spirituální krize a té bych se rád v tomto článku a několika dalších pokračováních věnoval.

 • Malé pojednání o reinkarnaci

  Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: „Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním.“ Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží.“ Nikodém mu řekl: „Jak se může člověk narodit, když už je starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit?“

 • O ranách hlubokých

  Když povrchové rány na našem těle ošetříme a ovážeme, čekáme uzdravení. Mnohdy však nepřichází vůbec, nebo úleva není taková, jakou bychom očekávali. Asi nastal čas pro rozhodnutí sestoupit mnohem hlouběji, ke skutečným zdrojům a kořenům našich potíží často uložených hluboko v nás.

 • Znáte tento obraz? Využijme jeho symboliky.

  Ilja Jefimovič Repin: Burlaci na Volze. Úděsná dřina, všechny dny se podobají jeden druhému. Už ráno, kdy vstali z tvrdého volžského břehu a rozhýbávali nocí ztuhlé nohy a ruce tak věděli, co je bude čekat. Stále stejné. Tento den i všechny další dny. Navždy. Možná až do dne posledního. A tak opět uchopili provazy a popruhy a táhli dál naložené lodě proti proudu řeky. V zimě, v horku. Stále dál. Tento obraz si v alegorické podobě beru často za vzor, pokud se bavíme o „našich vlastních lodích“ rovněž naložených až po okraj všemi křivdami, trápeními, těžkostmi, ústrky, ale také naší zlobou, nenávistí, odporem, nechutí odpustit, neschopností nechat věci „plavat“.

 • Chat Smartsupp

  V současné době obstarává velkou měrou online komunikaci na mých stránkách chat Smartsupp. Jsem za to rád, je to příjemná a rychlá možnost odpovědět na vaše případné dotazy před objednáním na terapie. Často se však stává, že nejsem schopen okamžitě odpovědět, protože se věnuji rozhovoru s uživatelem chatu, který jsem zahájil dříve. Pokud byste nemohli na mojí odpověď déle čekat...

 • Střípky: Starý válečný kůň

  Přišel jedno odpoledne, těžce dosedl do křesla, vzdychl a dlouze se zahleděl z okna. Seděl jsem proti němu a čekal, tak jako mnohokrát před tím. Čekal jsem, jak se jeho příběh začne odvíjet. Aniž se na mě podíval tiše promluvil: „V poslední době se cítím jako starý válečný kůň. Unavený, zraněný, slabý, táhnu nekonečným

 • Události jsou emočně neutrální

  Velkou pomocí nám může být poznání, že události, do kterých v průběhu života vstupujeme, jsou samy o sobě vždy emočně neutrální. Jsou to jenom události, které se dějí. Mohou být velice dramatické, ale neobsahují emoce. Ty si ve spojení s nimi vytváříme až sami ve vlastním nitru.

 • Jak probíhá regresní terapie

  Pár poznámek pro ty, kteří by chtěli vědět víc o tom, jaký je obvykle průběh regresní terapie. V úvodu naší schůzky si probereme důležité události vašeho života, které mohou mít vztah k vašim obtížím, problémům nebo nezodpovězeným otázkám, kvůli kterým jste mě vyhledali. Stanovíme si hlavní směr terapie, zformulujeme otázky, na které budeme hledat odpovědi. Před zahájením terapie vás seznámím s jejím průběhem, abyste měli jasnou představu o každém kroku, který bude v jejím průběhu následovat.

 • Psychosomatika, aneb malé pojednání o oranžové kontrolce

  Pokud rozlišujeme mezi nemocí, což bývá rovina vědomí a jejím symptomem, kterou je rovina těla, začíná se naše nazírání na léčení fyzických i duševních problémů notně vzdalovat od běžných postupů, které dnes používá ve velké míře školní medicína. Pomalu začínáme směřovat k psychické rovině problému, což není v dnešní době zcela obvyklé. Ale staré rčení říká: „Všechno začíná v hlavě“.

 • Co si přinést s sebou na terapie?

  Jsou dvě věci, které by bylo dobré si přinést s sebou, když se rozhodnete pro některou z terapií …

Všechny aktuality