Aktuality

Úvodní strana » Aktuality
Úvodní strana » Aktuality
 • Ďáblova odvěká lest

  Ďábel nechodí světem, aby nás pokoušel, trápil, sváděl z našich pozitivních cest a našich dobrých přesvědčení. Nemusí chodit od jednoho k druhému a našeptávat svá tichá slova do lidských uší. Dávno přišel na lepší a mnohem efektivnější způsob, jak dosáhnout svých cílů. Vstupuje do nitra člověka a koná zlo skrze něho. Vstoupí, obejme se s duší a odcházeje zanechá svůj otisk. My už konáme jeho dílo. Jsme to my sami, kdo pokoušíme, svádíme, závidíme, nenávidíme, ubližujeme, bijeme, zabíjíme, žárlíme, krademe, manipulujeme, lžeme. Děláme to proto, protože jsme přijali jeho podstatu a nepochopili jeho odvěkou lest, kterou na nás uplatnil dávno v minulosti a stále až do dnešních dnů uplatňuje. Dokázal nás přesvědčit, že zlo je všude kolem nás, ale ne v nás samotných. Že jsme obětmi, ale většinou ne viníky. A kdo je zcela bez viny, tak hoď teď jako první kamenem.

 • Emanuelova kniha

  Emanuelova kniha …pokud byste vyšplhali na nejvyšší horu a pohlédli z ní na svět, viděli byste mnohem více Světla než temnoty, mnohem více Lásky než nenávisti, mnohem více přívětivosti než násilí. Bylo by tomu tak pouze proto, že tyto negativní oblasti jsou hlučnější...

 • Stín

  "V mystickém překladu představuje Stín v nás temnotu, která ruší paprsek kosmické extáze". (Keneth Grant: Kulty Stínů) Naše cesta v terapiích je Stín na počátku rozpoznat, identifikovat jej....

 • Pokud si budu něco přát, tak mně to Vesmír dá…anebo ne?

  Věta, která se často ozývá a je vyučována v současných moderních duchovních naukách nás učí jasně manifestovat svá přání, aby výsledkem bylo to, že se tato přání v našich životech skutečně stanou realitou. Podle vzorce – co si správně přeji, to také dostanu. Mé zkušenosti se ale s těmito cestami ne zcela ztotožňují. Při terapiích řešíme často stav, kdy klient přichází s prosbou odstranit bloky a překážky právě proto, aby se jeho původní představy a plány začaly v jeho životě konečně naplňovat v souladu s přesvědčením a naučeným rituálem, že co si bude přát, to mu bude dáno. VESMÍR MNĚ TO DÁ!!! Nemusí tomu ale tak vždy být. Proč?

 • SRT - Spiritual Response Therapy

  Jedna z technik, kterou v terapiích využívám je SRT. Tento postup odstraňuje nebo omezuje různé negativní programy, energie, bloky, kontroluje a čistí váš duchovní prostor. Výhoda této techniky, hlavně pro dnešní dobu je, že se dá uskutečnit po telefonu, Skype, nebo pouze na základě úvodního rozhovoru, který jde opět realizovat telefonicky. Znamená to, že nemusíte nikam chodit a terapii lze realizovat na dálku, třeba z vašeho domova.

 • Pravá podstata stínu...

  Jan zvedl z police nějaký přístroj připomínající prut. „Možná pomůže tohle.“ Ohnul prut kousek od kraje a okamžitě se z něj vylinul paprsek silného, oslepujícího světla, namířený do jednoho bodu. Lili si před ním musela zakrýt oči. „Tohle světlo sice oslňuje, ale neublíží ti“ ujistil ji Jan. „Věř mi prosím. Podívala by ses přímo do něj? Já se tě pak na něco zeptám.“

 • Spirituální krize I

  Je mnoho důvodů a příčin, proč se v životě necítíme v souladu s našimi představami, jak by měl život probíhat a jak bychom se chtěli cítit. Naše životní cesty se v určitých momentech mohou odchýlit od původního plánu a než si toho všimneme na vědomé úrovni, neboť změna může být z počátku takřka nepatrná, můžeme zjistit, že se již mezi tím změnilo něco hlouběji v nás samotných. Něco, co se zpočátku těžko identifikuje. Jsou to momenty, kdy se rozchází naše duchovní nastavení, obecné představy o životě, který jsme si přáli prožít ale i nás samotných s konkrétním fyzickým životem, který prožíváme. Jedna z příčin, která tyto potíže může způsobovat a je i dost častá v dnešní době je spirituální krize a té bych se rád v tomto článku a několika dalších pokračováních věnoval.

 • Malé pojednání o reinkarnaci

  Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: „Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním.“ Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží.“ Nikodém mu řekl: „Jak se může člověk narodit, když už je starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit?“

 • O ranách hlubokých

  Když povrchové rány na našem těle ošetříme a ovážeme, čekáme uzdravení. Mnohdy však nepřichází vůbec, nebo úleva není taková, jakou bychom očekávali. Asi nastal čas pro rozhodnutí sestoupit mnohem hlouběji, ke skutečným zdrojům a kořenům našich potíží často uložených hluboko v nás.

 • Znáte tento obraz? Využijme jeho symboliky.

  Ilja Jefimovič Repin: Burlaci na Volze. Úděsná dřina, všechny dny se podobají jeden druhému. Už ráno, kdy vstali z tvrdého volžského břehu a rozhýbávali nocí ztuhlé nohy a ruce tak věděli, co je bude čekat. Stále stejné. Tento den i všechny další dny. Navždy. Možná až do dne posledního. A tak opět uchopili provazy a popruhy a táhli dál naložené lodě proti proudu řeky. V zimě, v horku. Stále dál. Tento obraz si v alegorické podobě beru často za vzor, pokud se bavíme o „našich vlastních lodích“ rovněž naložených až po okraj všemi křivdami, trápeními, těžkostmi, ústrky, ale také naší zlobou, nenávistí, odporem, nechutí odpustit, neschopností nechat věci „plavat“.

Všechny aktuality